ЗАЯВА-АНКЕТА до Федерації дельтапланерного спорту України
Документация ФДСУ

ЗАЯВА-АНКЕТА
ДО ФЕДЕРАЦІЇ ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ

                           До Президії ФДСУ

ЗАЯВА-АНКЕТА

Прошу прийняти мене до Федерації дельтапланерного спорту України.

Прізвище
Ім’я
По батькові
Дата народження
Місце народження
Адреса
Телефон (телефони)
E-mail  
Інше

Організація (спортивний клуб):
Спортивне звання:            
Дата присвоєння:              

Я маю льотну книжку № __________, видану _____________________

_____________________________________________________________
                (ким, коли)      

Станом на “_____” ___________ 20____ р.

я викона-в(ла) _______ польотів з дельтапланом і маю наліт _________ (год:хв)

_________________    ______________________        
     (дата)             (особистий підпис )        Відповідальний секретар ФДСУ ___________ (_______________________)
                           (підпис)             (П. І.Б.)

ЗАЯВА-АНКЕТА (скачать).doc

Обновлено 10.02.2013 17:52