Cовет Фонда взаимопомощи (2004 г.)
Фонд
22.12.2009 12:04

Cовет "Фонда взаимопомощи" (2004 г.)

АРТЕМЕНКО И. (044) 455 41 20  
ВАСЬКОВИЧ П.П. (044) 455 41 20, (050) 330 51 86  
ВОРОНИНА Е.Л. (044) 434 55 61, (067) 44 330 57 ket_собака_i.kiev.ua
СЕРГЕЕВ С.П. (044) 455 41 20, (044) 543-17-07, (050) 5 250 259  
ФЕНЮК В.Н. (044) 414-64-53  
ЯВОРСКИЙ В. (057) 71 99 363, (050) 57 83 900 sc_собака_sky.net.ua
Обновлено 23.09.2010 13:14